Hlavní stránka

Plánované akce
- Rozpis soutěží
Události roku 2024
- Výroční valná hromada
V sobotu proběhla za účasti hostů z města, okolích sborů a našich členů výroční valná hromada.
Byla shrnuta činnost v předchozím roce.
Hlavními body bylo pořádání výročí 120 let a zábavy. Dále účast našich týmů mužů a žen na soutěžích. A v neposlední řadě také činnost s dětmi a jejich účast na soutěžích.
Události roku 2023
- Sběr kovového šrotu
V pátek 14. dubna se konala brigáda na sběr kovového šrotu. Během ní jsme sesbírali staré železo, kterého se místní spoluobčané chtěli zbavit.
Celou brigádu provázel silný déšť a všudy přítomné bláto. To práce trochu komplikovalo, ale i přes to se povedlo sesbírat mnoho železa.
- Úklid Rváčova
V rámci akce Ukliďme Česko jsme uklidili příkopy okolo hlavní silnice vedoucí přes naší vesnici.
Za účasti členů našeho dětského družstva jsme prošli trasu od kravína na Rváčově až po Dráčov a vysbírali nepořádek z příkopů.
- Výroční valná hromada
V sobotu 21. ledna proběhla výroční valná hromada.
Za přítomnosti 32 členů a 13 hostů byla shrnuta naše činnost v roce 2022.

Následovala volná diskuze a po ní večeře v podobě výborného guláše od našeho šéfkuchaře Danka Fišara.
- Úklid před volbami
Před oběma koly prezidentských voleb jsme připravovali naší klubovnu, která následně sloužila jako volební místnost 5. volebního okrsku.
V klubovně jsme uklidili, nanosili dřevo a přerovnali stoly a židle.
SDH Rvacov (*1903)