Hlavní stránka

Plánované akce
- Rozpis soutěží
Události roku 2024
- Soutěž - Tuhaň
V sobotu 29. června se v Tuhani konalo první kolo Poháru OSH Semily v požárním útoku. Na soutěž vyrazilo jak naše družstvo mužů tak i společné družstvo žen Rváčov-Košov.
Trať v Tuhani se řadí mezí nejnáročnější v celém poháru, běhá se tu totiž do kopce, a to hned na začátek seriálu dělá mnoho týmům problémy. Jinak tomu nebylo ani letos, hned prvních 5 týmů mužů se zaplavilo a nástřik jim tak zabral přes 10 vteřin. Náš tým naopak počkal s vodou možná o pár vteřin víc než musel a dokončil s časem 31,08 na průběžném druhém místě, 31 setin za Roprachticemi. Ze zbytku startovního pole nás překonal už jen tým Škodějov - chassa, který zaběhl totožný čas, jako Roprachtice a podělili se tak o 1. místo. My jsme si odvezli 3. příčku a povedený vstup do pohárové sezóny.

Dále přišla na řadu kategorie žen. I zde dělala náročná trať některým týmům problémy. Naše holky běžely až jako poslední. Svůj útok skvěle rozeběhly, strojnice poslala vodu přesně jak měla a proudařky nastříkali v téměř totožném čase. Časomíra se zastavila na 28,61s, což je nejlepší výsledek našich žen na nástřikové terče a zároveň nejlepší čas této soutěže.
Holky si tak poprvé odvezly vítězství z okresního poháru!
- Výroční valná hromada
V sobotu proběhla za účasti hostů z města, okolích sborů a našich členů výroční valná hromada.
Byla shrnuta činnost v předchozím roce.
Hlavními body bylo pořádání výročí 120 let a zábavy. Dále účast našich týmů mužů a žen na soutěžích. A v neposlední řadě také činnost s dětmi a jejich účast na soutěžích.
Události roku 2023
- Výročí 120 let od založení sboru
V sobotu 24. června náš sbor uspořádal oslavy výročí 120 let od založení. Akce probíhala po celé odpoledne, pokračovalo se ale i večer.

Hlavní náplní oslav byla soutěž v požárním útoku, ukázka staré stříkačky od SDH Veselá a následovala netradiční štafeta trojic.
Po celou dobu byl také připraven doprovodný program pro děti, které si mohly vyzkoušet disciplíny požárního sportu, malování a tvoření z modelíny, projížďku naší historickou Tatrou 805 "Kačenou" a mnoho dalšího.
Nechybělo ani bohaté občerstvení, gril i pípy jeli po celé odpoledne naplno.

Soutěže v požárním útoku se zúčastnilo 8 týmů mužů, 2 týmy žen a 3 týmy dětí.
Štafetu trojic si pak vyzkoušelo ohromujících 26 týmů.

Celá akce se díky skvělému počasí a hojné účasti soutěžích a hostů vydařila.
- Přípravy oslav výročí sboru
V tomto roce náš sbor slaví výročí 120 let od založení. Již od zimních měsíců proto probíhaly přípravy oslav tohoto kulatého výročí. Během schůzí výboru jsme domluvili termín a formát oslav, návrh a objednání výročních triček pro členy sboru, podobu a rozsah cen pro účastníky soutěže a také další organizační zajištění.

Od května pak začali brigády, při kterých jsme se vše domluvené snažili realizovat.
Během nich jsme připravili areál volejbalového hřiště na Rváčově, vyrobili terče a časomíru pro soutěž v útoku a překážky na štafetu trojic.
Bylo také potřeba opravit symbol tohoto výročí, kterým se stala naše Tatra 805 "Kačena".
A následovala spousta dalších drobnějších prací - od nákupu občerstvení, přes opravu a převoz lavic, až po stavbu provizorní toalety.
Vše se nakonec podařilo zdárně připravit a oslava výročí mohla začít.- Úpravy tréninkového areálu
Při prvních jarních trénincích docházelo k značnému promáčení a rozblácení terénu okolo kádě a základny.
Proto jsme se z kraje června rozhodli okolo základny udělat drenáž a položit betonové dlaždice.
- Sázení stromků
Po pátečním sběru kovového šrotu jsme v sobotu pokračovali další brigádou a to sázením stromků v lese nad Dráčovem.
Za pomoci členů našeho dětského družstva se nám podařilo vysázet přes 700 sazenic. Nově zasazenou školku jsme pak oplotili pletivem.
Počasí nám oproti předchozímu dni přálo a tak jsme si brigádu zpříjemnili společným opékáním špekáčků na táboráku.
- Sběr kovového šrotu
V pátek 14. dubna se konala brigáda na sběr kovového šrotu. Během ní jsme sesbírali staré železo, kterého se místní spoluobčané chtěli zbavit.
Celou brigádu provázel silný déšť a všudy přítomné bláto. To práce trochu komplikovalo, ale i přes to se povedlo sesbírat mnoho železa.
- Úklid Rváčova
V rámci akce Ukliďme Česko jsme uklidili příkopy okolo hlavní silnice vedoucí přes naší vesnici.
Za účasti členů našeho dětského družstva jsme prošli trasu od kravína na Rváčově až po Dráčov a vysbírali nepořádek z příkopů.
- Výroční valná hromada
V sobotu 21. ledna proběhla výroční valná hromada.
Za přítomnosti 32 členů a 13 hostů byla shrnuta naše činnost v roce 2022.

Následovala volná diskuze a po ní večeře v podobě výborného guláše od našeho šéfkuchaře Danka Fišara.
- Úklid před volbami
Před oběma koly prezidentských voleb jsme připravovali naší klubovnu, která následně sloužila jako volební místnost 5. volebního okrsku.
V klubovně jsme uklidili, nanosili dřevo a přerovnali stoly a židle.
SDH Rvacov (*1903)