Hlavní stránka

Plánované akce
Rozpis soutěží
Události roku 2024
Výroční valná hromada
V sobotu proběhla za účasti hostů z města, okolích sborů a našich členů výroční valná hromada.
Byla shrnuta činnost v předchozím roce.
Hlavními body bylo pořádání výročí 120 let a zábavy. Dále účast našich týmů mužů a žen na soutěžích. A v neposlední řadě také činnost s dětmi a jejich účast na soutěžích.
Události roku 2023
V tomto roce se zatím nic nestalo.
SDH Rvacov (*1903)